2021-12-07

Imieniny:

1,8 mln zł dla NGO – wyniki konkursu

by Bartosz Kaluga on Maj 20, 2015

Mazowsze: 1,8 mln zł dla NGO na pomoc społeczną

Praca z dziećmi ulicy, włączenie społeczne seniorów i osób z niepełnosprawnościami czy pomoc żywnościowa to tylko część działań, które w 2015 r. będą  dofinansowanie z budżetu państwa. Wojewoda rozstrzygnął konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze polityki społecznej.

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przesłały łącznie 160 wniosków konkursowych – 112 z nich zostanie dofinansowana, 46 zostało odrzuconych za niespełnienie wymogów formalnych lub merytorycznych. Przyznano dotacje w wysokości od 3 tys. zł do 68 tys. zł. Zwycięskie projekty to między innymi: warsztaty dla ratowników z zakresu kontaktu z osobami niesłyszącymi (Fundacja KSK w Warszawie), program aktywizacyjny osób starszych – Aktywny Senior (Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda” w Lipsku), pomoc żywnościowa (Bank Żywności w Siedlcach) oraz program wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodziny (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie).

Wyniki konkursu są dostępne na stronie: http://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/ngo/aktualnosci. Do 28 maja, organizacje są zobowiązane do dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, w szczególności – harmonogramu i kosztorysu.

W 2014 roku, wojewoda rozdysponował 1,8 mln zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Przyznano dotacje w wysokości od 4 tys. zł do 70 tys. zł. Dzięki nim udało się zrealizować 105 projektów. Wśród nich znalazły się: klub wsparcia społecznego w Sochaczewie (Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z serca do wszystkich”), poradnia dla rodziców dzieci z autyzmem w Warszawie (Fundacja SYNAPSIS), bank informacji dla seniorów w Płocku i Ostrołęce (Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej), działania z zakresu pedagogiki ulicznej w Radomiu (Caritas Diecezji Radomskiej).

Zespół prasowy wojewody mazowieckiego