2022-09-30

Imieniny: Urbana i Augusta

1,8 mln zł dla NGO na pomoc społeczną – ostatni tydzień nadsyłania wniosków

by Bartosz Kaluga on Marzec 30, 2015

Praca z dziećmi ulicy, włączenie społeczne seniorów i osób z niepełnosprawnościami czy integracja cudzoziemców to tylko część działań, na które w 2014 roku można otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych na realizację przez nie zadań zleconych przez wojewodę w obszarze polityki społecznej. Wnioski można składać do 31 marca 2015 r.

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą otrzymać dotację na projekty z zakresu: wsparcia integracji ze społeczeństwem cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą, oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizacji zajęć dla dzieci i poradnictwa dla rodzin wymagających wsparcia, aktywizacji osób starszych, przeciwdziałania bezdomności, wyrównywania szans i integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz regionalnego systemu pomocy żywnościowej.

Rządowe dofinansowanie może pokryć do 80 proc. kosztów projektów realizowanych od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. Środki mogą być wydatkowane między innymi na: płace dla personelu, finansowanie opłat stałych i zakup drobnego sprzętu. Podstawą przyznania dotacji jest złożenie wniosku konkursowego wraz z załącznikami do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) lub jego delegatur do 31 marca 2015 r. Należy również przesłać elektroniczną wersję kosztorysu wykonania projektu na adres:wps@mazowieckie.pl.

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego udzielają wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych i wymogów formalnych. Informacje można uzyskać w siedzibie wydziału przy ulicy Czerniakowskiej 44, w pokoju 21 (II p.) i pod numerem telefonu (22) 695 71 84, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.30.

W 2014 roku, wojewoda rozdysponował 1,8 mln zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Przyznano dotacje w wysokości od 4 tys. zł do 70 tys. zł. Dzięki nim udało się zrealizować 105 projektów. Wśród nich znalazły się: klub wsparcia społecznego w Sochaczewie (Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z serca do wszystkich”), poradnia dla rodziców dzieci z autyzmem w Warszawie (Fundacja SYNAPSIS), bank informacji dla seniorów w Płocku i Ostrołęce (Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej), działania z zakresu pedagogiki ulicznej w Radomiu (Caritas Diecezji Radomskiej).

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego