2022-05-24

Imieniny: Łucji i Wilhelma

Mirów nad Iłżanką

by Marek Sokołowski on Kwiecień 15, 2016

Zalew w Iłży

Gmina Mirów od 1 kwietnia dołączyła do Związku Gmin nad Iłżanką. Decyzję w tej sprawie na wniosek Gminy, podjęło Zgromadzenie tegoż Związku. Do Zarządu wszedł inicjator wniosku, wójt Mirowa Artur Siwiorek. Związek Gmin nad Iłżanką to obecnie związek pięciu gmin: Iłża – powiat radomski, Kazanów – powiat zwoleński, Ciepielów i Chotcza powiat lipski oraz Mirów powiat szydłowiecki.

Pięć gmin z czterech powiatów, chyba jedyny taki związek gmin w Polsce. Jest to najstarszy związek Gmin na terenie subregionu radomskiego powstały w 1995r.  Celem działania Związku jest między innymi: ochrona środowiska doliny rzeki Iłżanki, dbałość o czystość rzeki, rozwój turystyki, przedstawienie walorów i promocja gmin wchodzących w skład Związku. Bardzo ważną rolą jest informacja i edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu jego  działania.

Podczas Zgromadzenia Związku, został ustalony termin rajdu rowerowego szlakami Związku Gmin nad Iłżanką. Uczniowie szkół podstawowych ( 150 uczniów z opiekunami) i gimnazjum ( 150 uczniów z opiekunami), wyruszą na trasę w dniach 9-10 czerwca i 16-17 czerwca br. Rajd rozpocznie się w gminie Mirów, a po dwóch dniach rowerowej wędrówki zakończy się w Chotczy. O patronat nad rajdem Związek Gmin nad Iłżanką wystąpił do Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Dla kronikarskiej dokładności warto odnotwać, że przystąpienie Mirowa do Związku Gimin nad Iłżanką, skutkowało także rozszerzeniem składu Rady Programowej o dwóch mirowskich radnych: Janusza Chruściela i Marka Czubaka.

Rzeka Iłżanka na całej swej długości (76 km), płynie przez teren południowego Mazowsza. Większe miejsowości położone nad jej brzegami to właśnie: Mirów, Iłża, Kazanów i Ciepielow.

Związek prowadzi strone internetową: www.ilzanka.pl, z której wynika, że właściwie jedynymi cyklicznymi formai działalności tegoż Związku są doroczne rajdy rowerowe i kadencyjne wybory nowych władz. Jednak zarówno na stronie Związku, jak i na stronie internetowej Gminy Mirów, niestety nie uświadczy się zdjęcia głównej bohaterki, czyli rzeki Iłżanki. Na stronie internetowej Gminy Iłża, jedynym zdjęciem jakoś związanym z Iłżanką, jest publkowana ilustracja jako ilustracja tego artykułu fotografia zalewu, położonego w pobliżu rozlewisk Iłżanki!