2022-05-16

Imieniny: Laury i Adolfa

Wielka Sobota. Liturgia światła i wody

by Marek Sokołowski on Marzec 26, 2016

Liturgii Wigilii paschalnej w szydłowieckiej farze przewodniczy ks. Norbert Skawiński. Rozpoczęła ją liturgia światła, w czasie której Kapłan poświęcił ogień od którego zapalił Paschał – świece symbolizującą Zmartwychwstałego Chrystusa.  Zapalając paschał ks. Norbert Skawiński mówił słowa modlitwy: Niech światło Chrystusa rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Następnie paschał procesyjnie został wniesiony do kościoła, gdzie odśpiewano uroczyste orędzie wielkanocne, z przejmującymi i pełnymi paradoksu słowami: O zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!”

Wigilia paschalna to także czuwanie, w czasie którego rozważane są teksty Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. W wersji dłuższej jest to 9 czytań z Ewangelią i dopełniające je psalmy responsoryjne oraz liturgia chrzcielna z poświęceniem wody i udzieleniem tego sakramentu lub odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Świętego. Czwarta ostatnia cześć to Liturgia eucharystyczna. Dominującymi symbolami wielkosobotniej Liturgii Paschalnej to światło symbolizujące Chrystusa i woda chrzcielna, czy do pokropienia wiernych – symbolizująca nowe życie w łasce Zmartwychwstałego Chrystusa.