2022-08-14

Imieniny: Albina i Nikodema

Pomnik pamięci Żołnierzy Wyklętych

by Marek Sokołowski on Luty 24, 2016

Za kilka dni 1 marca odsłonimy w Szydłowcu tablicę pamiątkową dedykowaną Żołnierzom Wyklętym z terenu Szydłowca i powiatu szydłowieckiego. Na naszym terenie działał oddział WiN „Dzidy” ppor. Mariana Sadowskiego. W rożnym czasie walczyło 66 żołnierzy i konspiratorów podziemia antykomunistycznego. W podstawie postumentu umieszczona będzie tuba z aktem erekcyjnym pomnika, lista darczyńców i wykazem żołnierzy i konspiratorów.

Wśród nich plutonowego Ryszarda Szelocha ps Kruk urodzonego 21 stycznia 1926 roku w Sadku. Poległego w starciu z grupa operacyjną UB-KBW 31 stycznia 1949 roku. strz. Stanisłąwa Stefańskiego ps „Sowa” urodzonego 4 lutego 1926 roku w Szydłowcu. Poległego w czasie starcia z grupą operacyjną UB-KBW 29 stycznia 1949 roku. Józefa Stankiewicza ps „Zenit” ur. 11 sierpnia 1926 roku skazanego wyrokiem sądu na karę śmierci. Wyrok wykonano 3 sierpnia 1946 roku. Józefa Żurowskiego ps. „Modrzew” z Soszyna. który zginął 11 lipca 1946 roku w sarciu z grupa operacyjną UB-KBW. Tadeusza Kepczyńskiego „Brzozę”, z Łazisk ur. 4 lutego 1922 roku. Poległego w lipcu 1946 roku, czasie ucieczki  podczas próby aresztowania. Mariana Lużyńskiego ps „Salwa” pochodzącego z Wieniawy. Zginął w czasie starcia z grupa operacyjna UB-KBW. Bolesław Ilczyński z Wośnik ps „Brzoza ur. 16 kwietnia 1925 roku. Skazany na karę śmierci przez sąd wojskowy. Wyrok wykonano 3 sierpnia 1946 roku. St. strz. Marian Jaworski ps „Szybki” z Sadku. urodzony 14 kwietnia 1922 roku. Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 14 kwietnia 1949 roku.  Zginął w 1949 roku w niejasnych okolicznościach, w Rybiance ppopr. Marian Sadowski ps. „Dzida”. Przeżył 24 lata.

Skazani na karę śmierci długo oczekiwali na egzekucje w izolatkach bądź celach zbiorowych. Wielu z tych co przeżyli z kolei poznało smak gorzkiego więziennego chleba, represji, i poniewierki. Gnębiono ich za to, że tak nieliczni jednak stawiali tak zdecydowany opór organom bezpieczeństwa PRL, mającym za sobą przewagę liczebną i sprzętową. Komuniści do tego byli wspierani przez setki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej.

Oddajmy 1 marca hołd bohaterom antykomunistycznego powstania i walki o wolną i niepodległą Ojczyznę.