2022-10-03

Imieniny: Karola i Olgierda

Walentynkowa akcja patriotyczna

by Marek Sokołowski on Luty 14, 2016

 

Na szydłowieckim Rynku Wielkim kilkudziesięciu osobowa grupa Młodzieży Wszechpolskiej zebrała się 14 lutego, aby przypomnieć 74 rocznicę powstania Armii Krajowej.  Młodzi rozdawali przechodniom specjalne kalendarze „Kocham Polskę. Od pokoleń”, z postaciami Wszechpolek: Marii Mireckiej-Loryś oraz Emilii Ziarko.   Głównym organizatorem szydłowieckiej akcji był Michał Adamczyk, pełnomocnik akcji Kocham Polskę w Szydłowcu. Podobne akcje odbyły się w innych miastach w Polsce.

                                         

Społeczna akcja Kocham Polskę – zainicjowana przez Młodzież Wszechpolską, ma za cel promocję nowoczesnego patriotyzmu oraz podkreślenie znaczenie więzi międzypokoleniowej, jako jednego z istotnych filarów postawy patriotycznej.  Michał Adamczyk powiedział, że organizatorzy chcą promować pozytywne postawy, narodową dumą, radość i optymizm, bowiem wspólnoty, które cenią wartości wspólnotowe i mają własną wysoką samoocenę, a także kierują się względem siebie uczciwością i solidarnością są silniejsze i skuteczniejsze.

Młodzież Wszechpolska powstała w 1922 roku i pomimo nowych czasów i zmiany realiów przyświecają jej same cele jak zasłużonym poprzednikom: miłość do Ojczyzny i chęć pracy dla swego Narodu.

14 lutego 1942 roku, rozkazem Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego, utworzono Armię Krajową – największą konspiracyjną armię w okupowanej Europie. W 1944 roku jej szeregi liczyły ok. 400 000 żołnierzy. Podstawowym celem AK była walka o odzyskanie niepodległości. Podziemna armia zbroiła się, szkoliła, prowadziła dywersję i wywiad, przygotowując zbrojne powstanie narodowe.

Żołnierze Armii Krajowej przysięgali: „W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg!”

źródło: www.domnaskale.net.pl