2022-09-30

Imieniny: Urbana i Augusta

Strażacy z gminy Jastrząb mają nowy sprzęt ratowniczy

by Marek Sokołowski on Grudzień 2, 2015

W Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu 26 listopada, przekazanie jednostkom OSP z  gminy Jastrząb, sprzętu ratowniczego, którego zakup finansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego Biuro Terenowe w Radomiu oraz Budżet Gminy Jastrząb.

Na uroczystość przybyli goście: Włodzimierz Górlicki – Starosta Powiatu Szydłowieckiego, , ,  Szydłowieckiego Anita Gołosz –  Przewodnicząca Rady Powiatu w Szydłowcu, Andrzej Szczych – Skarbnik Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, Krzysztof Bernatek – Sekretarz Powiatu Krzysztof Banaszek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, Aleksy Sasin – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu, Wojciech Warso – Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu, Jan Gula- Sekretarz Gminy Jastrząb, Cezary Wanat – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Szkoleniowego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu,  Zbigniew Sadza – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Figarski – Komendant Gminy ZOSP RP w Jastrzębiu, Paweł Kosno – Honorowy Prezes OSP Jastrząb, Ireneusz Matyszczak oraz prezesi, naczelnicy i druhowie  jednostek OSP z Gminy Jastrząb.

Wszystkich przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha.  Pogratulował strażakom nowego nabytku oraz podziękował za wkład pracy, za poświęcenie, zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek. Szczególne podziękowania oraz wyróżnienie zostało skierowane do dh. Daniela Czubaka prezesa OSP w Woli Lipienieckiej Małej, który był głównym inicjatorem oraz autorem projektów o dofinansowanie.

Asortyment jaki został zakupiony dla wszystkich jednostek z terenu gminy Jastrząb to: węże tłoczne: W-110, W 75 ,W-52, piła spalinowa MS-441, rozdzielacze kulowe:75/52-52-52, prądownice TURBO, agregaty prądotwórcze 2,6 kW,  turbowentylator oddymiający, selektywne wywoływanie OSP, DSP 50 z centralą GSM, ubrania koszarowe, ubrania specjalne Nomex, rękawice, kominiarki. Zakupiony sprzęt posiada odpowiednie certyfikaty dopuszczające do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Koszt ogólny zadania to 63 683 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wys. 27 223 zł,   OW ZOSP RP Województwa Mazowieckiego w wys. 21 460 zł oraz budżetu Gminy Jastrząb w wys. 15 000 zł

W dowód uznania i wdzięczności za okazaną pomoc dla OSP z terenu Gminy Jastrząb, Komendant Gminny OSP Waldemar Figarski oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP Zbigniew Sadza wręczyli statuetki okolicznościowe dla osób, które przyczyniły się do pozyskania sprzętu pożarniczego.