2022-10-05

Imieniny: Feliksa i Leonarda

Adwentowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia

by Marek Sokołowski on Listopad 30, 2015

Roraty w szydłowieckiej farze

Wczoraj rozpoczął się Adwent i nowy rok liturgiczny. Adwent to okres oczekiwania i przygotowań na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. We wszystkich parafiach w Polsce, w tym czasie odprawiane są msze wotywne do Najświętszej Maryi Panny, nazywane popularnie roratami.  W tym roku szydłowiecka parafia św. Zygmunta, odeszła od roratnych purystycznych zwyczajów,  celebracji „Rorat” tylko w godzinach rannych.

Dziś w poniedziałek roraty pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Nowosielskiego, były koncelebrowane bowiem o godz. 17. Po Eucharystii życzenia składano ks. Andrzejowi Kani, wikariuszowi szydłowieckiej parafii farnej. Zaśpiewano mu przy tym  okolicznościową piosenkę.

Adwent w tym roku, zbiega się z dwoma ważnymi wydarzeniami – 1050. rocznicą chrztu Polski oraz rozpoczętym przez papieża Franciszka, w czasie wizyty Republice Południowej Afryki, Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia.  W tegorocznych roratach będą liczne odniesienia do początków chrześcijaństwa w Polsce i do wielkich polskich świętych. Przypominana będzie także święta Faustyna i jej orędzie wielkiego miłosierdzia Bożego, które przekazała całemu światu.

Dzisiaj w czasie kazania dla dzieci ks. Andrzej Kania zadał pytania:  Kto jest chrześcijaninem,  Kiedy i w czasach jakiego władcy Polska przyjęła chrzest?  Dzieci zgłaszając się do odpowiedzi poprawnie odpowiadały: Chrześcijaninem jest człowiek który wierzy w Boga i przyjął chrzest. Zaś chrzest Polski był w 966 r., gdy władcą był książę Mieszko I.

Pytał także o przynajmniej trzy chrześcijańskie pozdrowienia. Najpopularniejszym chrześcijańskim pozdrowieniem według odpowiadających jest „Szczęść Boże!” i „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Wymienić można jeszcze choćby wielkanocne : „Chrystus zmartwychwstał! – Prawdziwie zmartwychwstał!”, czy ministranckie „Króluj nam, Chryste! – Zawsze i wszędzie!”.  Okres adwentu jeszcze niemal cały przed nami, warto go dobrze wykorzystać na odnowienie źródeł, by poprzez konkretne uczynki iskra Bożego miłosierdzia była rozpalana i podtrzymywana w codziennym życiu.